Tâm thế cho thành phố trực thuộc Trung ương
06/06/2024 11:13:03 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng 06/6/2024, Ban Thường vụ Thành ủy Huế triển khai hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh toàn dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy.
   Đô thị Huế trên bước đường trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
 
   Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trực tiếp triển khai quán triệt chuyên đề đến Ban Thường vụ Thành ủy Huế; cán bộ lãnh đạo chủ chốt đến từ 36 phường, xã trực thuộc TP. Huế và các phòng, ban liên quan. 
   Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đi sâu phân tích, chỉ rõ những kết quả đã đạt được, trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh toàn dân.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trực tiếp triển khai quán triệt chuyên đề
 
   Trong đó, nhấn mạnh đến những nỗ lực cố gắng của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, sớm đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 
 
Các đồng chí Lãnh đạo Thành phố, các đại biểu tham dự Hội nghị
 
   Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, để đạt mục tiêu này, Đảng bộ tỉnh nói chung và Đảng bộ TP. Huế nói riêng cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; chuẩn bị tâm thế mới khi toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần chủ động, linh hoạt hơn nữa trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều việc quan trọng cần triển khai thực hiện, nhưng với quyết tâm cao nhất, Đảng bộ tỉnh sẽ đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025. 
Thái Hùng (Văn phòng HĐND và UBND thành phố Huế)