Thành ủy Huế trao tặng Huy hiệu đảng đợt 07/11/2023 cho 149 đảng viên
07/11/2023 2:20:34 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 07/11/2023, Ban Thường vụ Thành ủy long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2023 để ghi nhận, tôn vinh quá trình cống hiến của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp Cách mạng của Đảng.
     Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bìa trái) và đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên
 
   Tham dự có đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Thu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; cùng dự có các đồng chí trong Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các ban, UBKT, Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo các địa phương và các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng.
   Cách đây 106 năm, với 10 ngày rung chuyển thế giới, Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi, đã mở ra con đường cách mạng mới giải phóng cho các dân tộc bị áp bức, bóc lột, khởi đầu một thời đại mới cho lịch sử nhân loại, thời đại quá độ lên Chủ nghĩa xã hội.
   Tiếp bước cách mạng tháng Mười Nga, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tháng Tám năm 1945, cả dân tộc Việt Nam đã nhất tề vùng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đạp tan ách thống trị gần một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân tàn bạo và chấm dứt sự tồn tại hàng ngàn năm của chế độ phong kiến lỗi thời; thiết lập Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự do đi lên Chủ nghĩa xã hội.
Đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên
 
   Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc mừng, trân trọng những đóng góp của các đồng chí đảng viên lão thành và khẳng định, các đồng chí được Đảng tặng Huy hiệu đợt này đều là những đảng viên tiêu biểu về phẩm chất, khí phách của người Cộng sản, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao; quá trình chiến đấu, lao động, học tập và công tác, các đồng chí đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, của dân tộc, phụng sự cho quê hương, đất nước; sự phấn đấu, hy sinh đó đã góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng ta, các đồng chí thực sự là tấm gương sáng để thế hệ trẻ, cán bộ, đảng viên hôm nay học tập và noi theo.
 
 
   Đợt này, Thành ủy đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 149 đảng viên gồm: Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 02 đảng viên; 04 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 08 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và 134 đảng viên nhận huy hiệu từ 55 năm đến 30 năm tuổi Đảng; truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 01 đảng viên.
Văn phòng Thành ủy Huế