Hội nghị Thành ủy lần thứ 11 mở rộng
24/10/2023 5:57:15 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 24/10/2023, Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 11 (mở rộng); đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Trần Hùng Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Võ Lê Nhật - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế đồng chủ trì Hội nghị.
   Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí Thành ủy viên; phó trưởng, chuyên viên các ban, UBKT, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố; trưởng các phòng, ban chuyên môn, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp của thành phố; các đồng chí bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở; chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường.
   Phát biểu khai mạc, đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh: Trong 9 tháng đầu năm 2023, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, Nhân dân Thành phố phát huy những truyền thống tốt đẹp, chung sức chung lòng, triển khai quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ, chương trình trọng điểm; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
   Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận cho ý kiến và xem xét thông qua các nội dung về sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Thành ủy về việc tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán Huế đặc sắc gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết 06 của Thành ủy về tăng cường các giải pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo; sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Huế.
 
    Sau thảo luận và tiếp thu ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã tổ chức lấy phiếu bổ sung danh sách và điều chỉnh cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu cao.
   Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, nhưng khối lượng công việc còn rất lớn, yêu cầu nhiệm vụ công việc rất cao, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đề nghị các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa; phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, cùng cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, nhiệm vụ chính trị năm 2023 đề ra.
Văn phòng Thành ủy Huế