Bế mạc lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa X năm 2023
21/10/2023 3:46:49 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 21/10/2023, Trung tâm Chính trị thành phố Huế tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng Khóa X năm 2023. Đến dự có các đồng chí: Trần Hải Yến - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế, Giám đốc Trung tâm chính trị Thành phố Huế; Trương Quang Trung- UV BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, đại diện lãnh đạo các ban, Văn phòng Thành ủy và 111 học viên tham gia lớp học.
   Với tinh thần tích cực, nghiêm túc và ý thức tự giác cao, các quần chúng ưu tú của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa X năm 2023 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, với 05 chuyên đề gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Qua học tập các chuyên đề góp phần giúp học viên vận dụng xây dựng động cơ, phương hướng rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh trong quá trình phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
   Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản đã được trang bị về mặt lý luận và liên hệ thực tiễn với cương vị công tác của bản thân. Kết quả viết bài thu hoạch: có 111 học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó loại Giỏi có 27 học viên, Khá có 65 học viên, Trung bình 19 học viên.
   Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Trần Hải Yến - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế ghi nhận và biểu dương kết quả học tập của lớp học; đồng thời, đề nghị các học viên sau khi trở về đơn vị tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn công tác; tiếp tục rèn luyện học tập, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
   Được biết, trong 10 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Chính trị Thành phố Huế đã mở 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 687 học viên là các quần chúng ưu tú của các tổ chức cơ sở đảng. Với các gải pháp đồng bộ và quyết liệt, từ đầu năm đến nay Đảng bộ thành phố Huế đã kết nạp được 323 đảng viên mới.
Hoài Phong (Trung tâm văn hóa thông tin & thể thao TP. Huế)