Hội thảo tham gia góp ý bản thảo Tập sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Huế 2000 – 2025 (lần thứ nhất)
19/10/2023 9:54:16 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 19/10/2023, Thành ủy Huế tổ chức hội thảo tham gia góp ý bản thảo Tập sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Huế 2000 – 2025 (lần thứ nhất). Tham dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh uỷ, Bí Thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Huế; Trần Hùng Nam - Phó Bí Thư Thường trực Thành uỷ; Trần Hải Yến - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy...
   Đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh uỷ, Bí Thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Huế phát biểu tại hội thảo
 
   Đến dự có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo và Ban biên soạn tập sách; các đồng chí Nguyên Thường trực Thành ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND Thành phố; các đồng chí đại diện Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; các phòng, ban liên quan của Thành phố.
   Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh uỷ, Bí Thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Huế thông tin: Nhằm lĩnh hội ý kiến góp ý vào dự thảo tập sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Huế 2000 - 2025, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội thảo tham gia góp ý bản thảo Tập sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Huế, 2000 - 2025 (lần thứ nhất). Trên cơ sở đó, chỉ đạo Ban Biên soạn tiếp thu, hoàn chỉnh để tiếp tục tổ chức Hội thảo lần 2 trong thời gian tới.
   “Cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn, Ban Thường vụ Thành ủy đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian triển khai công tác biên soạn tập sách nhằm tiếp tục tổng kết, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về quá trình phát triển của Đảng bộ thành phố Huế cũng như vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong thời gian qua. Qua đó, tiếp tục khơi dậy lòng tự hào về truyền thống hơn 70 năm ra đời và phát triển của Đảng bộ thành phố, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Ðảng bộ thành phố trong giai đoạn cách mạng mới” - đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh uỷ, Bí Thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Huế nhấn mạnh.
 
   Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia góp ý vào một số nội dung quan trọng, như bố cục chương, mục; việc tái hiện các chủ trương và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Thành phố trên các lĩnh vực trong giai đoạn 2000 - 2025, nhất là những chủ trương, chương trình, dự án trọng điểm mang tính lịch sử tạo ra bước ngoặt, đột phá nhằm phát triển đô thị Huế; các bài học kinh nghiệm, đánh giá, nhận định chung; các vấn đề liên quan đến kỹ thuật trình bày, số liệu, tư liệu, hình ảnh minh hoạ và một số vấn đề khác.
Đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ phát biểu tại hội thảo
 
   Về bố cục, tập sách gồm 5 chương, mỗi chương tương ứng với mỗi kỳ Đại hội để dễ nhận định và đánh giá, trong đó tiêu đề của mỗi chương là chủ đề của Đại hội được xác định qua các kỳ đại hội từ năm 2000 đến nay. Chương I: Đảng bộ thành phố lãnh đạo xây dựng Huế trở thành đô thị loại I trực thuộc Tỉnh, phát triển nhanh và bền vững (2000 - 2005). Chương II: Đảng bộ thành phố lãnh đạo, xây dựng Huế thành trung tâm lớn về du lịch và dịch vụ (2005 - 2010). Chương III: Đảng bộ thành phố lãnh đạo xây dựng thành phố Huế phát triển toàn diện, là trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc, thành phố festival của Việt Nam (2010 - 2015). Chương IV: Đảng bộ thành phố lãnh đạo xây dựng Huế thành thành phố văn hoá, du lịch đặc sắc của Việt Nam (2015 - 2020). Chương V: Đảng bộ thành phố lãnh đạo xây dựng và phát triển đô thị Huế theo hướng  “Di sản, văn hoá, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”  (2020 - 2025).
Các đại biểu góp ý bản thảo Tập sách
 
   Trong mỗi chương, Ban biên soạn đã phản ánh một cách trung thực, khách quan, làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Huế trong từng nhiệm kỳ; những kết quả nổi bật mà Đảng bộ thành phố đã đạt được, điểm nhấn là dấu ấn của Đảng bộ thành phố trên các lĩnh vực như kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền... cũng như chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ thành phố đã rút ra được từ năm 2000 đến nay.
   Tiếp thu ý kiến tại hội thảo, Ban biên soạn tiếp tục rà soát từ tổng thể đến chi tiết toàn bộ nội dung bản thảo tập sách; phản ánh trung thực, khách quan, khoa học về những sự kiện quan trọng, những thành tựu cũng như hạn chế, bài học kinh nghiệm được rút ra để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung bản thảo đảm bảo theo đúng yêu cầu đề ra và tiếp tục tổ chức hội thảo lần thứ hai trong thời gian tới.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)