Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ
11/08/2023 8:50:30 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 10/8, Đoàn Kiểm tra số 888 của Bộ Chính trị do đồng chí Đoàn Hồng Ngọc - Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
     Dự buổi làm việc có đồng chí Phan Xuân Toàn - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; cùng các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy.
     Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Thiên Định - Bí thư Thành ủy thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo với Đoàn Kiểm tra về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại địa phương trong thời gian qua. Việc triển khai Nghị quyết đã được thực hiện đồng bộ với nhiều giải pháp thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình của thành phố Huế, phát huy được vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các đơn vị. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, từng bước khắc phục tình trạng làm việc kém hiệu quả của cán bộ.
     Thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Đoàn Hồng Ngọc - Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc của Ban Thường vụ Thành ủy phục vụ cho công tác kiểm tra. Về cơ bản Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Trên cơ sở ý kiến trao đổi, góp ý của Đoàn Kiểm tra, Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy khẩn trương xây dựng báo cáo bổ sung, tiếp thu ý kiến của Đoàn Kiểm tra để hoàn thiện trong thời gian sớm nhất; trong thời gian tới, cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác cán bộ, quyết tâm xây dựng một đội ngũ cán bộ ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ phát triển mới.
 
Văn phòng Thành ủy