Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường trên địa bàn thành phố Huế tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021 – 2026
22/04/2021 10:32:03 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tiếp sau Đại hội điểm Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở tại phường Phú Hậu (vào ngày 26, 27/3/2021), Hội LHPN các phường trên địa bàn thành phố đã đồng loạt tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021 – 2026.
   Tính đến ngày 20/4/2021 đã có 10 đơn vị tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ cơ sở với đông đủ đại biểu chính thức và khách mời tham gia. Tại Đại hội các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới; đồng thời đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.
   Ngoài ra các chi hội cũng trưng bày các sản phẩm đặc sắc của địa phương để chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021 – 2026.
   Một số hình ảnh tại các Đại hội:
Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Phụ nữ phường An Đông nhiệm kỳ 2021 – 2026
 
Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Phụ nữ phường Hương Long nhiệm kỳ 2021 – 2026
 
Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Phụ nữ tại phường Tây Lộc nhiệm kỳ 2021 – 2026
 
Sản phẩm địa phương được trưng bày tại Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Phụ nữ các phường ở TP Huế
Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Huế