Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Huế: Đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024
27/06/2024 5:03:56 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng 27/6, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Huế đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2 nhiệm kỳ 2024-2029 đề đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Trần Hùng Nam; UVTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố Hoàng Tân Ninh đã đến dự.
   Hội nghị cũng nghe đại diện UBND Thành phố Huế thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm; Nghe đại diện UBMTTQ Việt Nam thành phố báo cáo tóm tắt công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh: Sáu tháng đầu năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm như:  Hoàn thành Đại hội MTTQ Việt Nam 36 phường, xã tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận TQVN thành phố Huế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình, mục tiêu quốc gia, trong đó có các hoạt động bám sát nhiệm vụ địa phương…
   Nhiệm vụ 6 tháng còn lại trong năm, MTTQ Việt Nam Thành phố Huế đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hỗ trợ giảm nghèo bền vững, đồng thời, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.
   Dịp này, các Đại biểu tham dự Hội nghị cũng được nghe triển khai Chương trình hành động của UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 6 nội dung; Kế hoạch triển khai Giám sát và phản biện xã hội của UB MTTQ VN thành phố; Triển khai dự thảo hướng dẫn của Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố về tiêu chí phong trào xây dựng “Khu dân cư văn minh – thân thiện – an toàn – giàu bản sắc”.
Quang Phong (Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao TP Huế)