Hội nghị ký kết giao ước thi đua công tác Mặt trận năm 2024
20/02/2024 9:56:17 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024; ngày 20/02/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với Ủy ban MTTQ Việt Nam 36 phường, xã năm 2024.
   Chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Tân Ninh – UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế. Thay mặt Ban Thường trực đồng chí Hoàng Tân Ninh gửi lời chúc mừng năm mới đến hội nghị, đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2023, triển khai chương trình công tác Mặt trận, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024; đồng thời, yêu cầu các đơn vị bám sát, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tiếp tục phát huy công tác vận động Nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 36 phường, xã, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế lần thứ XI, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029,…
   Tại Hội nghị, sau khi thông qua nội dung ký kết giao ước thi đua, dưới sự chứng kiến của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam 36 phường, xã hưởng ứng phát động phong trào thi đua, cam kết tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đăng ký thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>