Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế: Tập huấn cải thiện an toàn, vệ sinh môi trường lao động
28/02/2023 11:25:50 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Nội dung trên được Hội LHPN TP. Huế phối hợp với Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” tổ chức ngày 28/2/2023 cho phụ nữ trong các cơ sở phế liệu, tái chế rác thải nhựa tại thành phố.
   Tại buổi tập huấn, 12 chủ cơ sở phế liệu, tái chế; 25 nữ công nhân đang làm việc tại các cơ sở phế liệu, tái chế các phường thực hiện dự án được nghe các chuyên gia giới thiệu về dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” và các hoạt động phối hợp với Hội LHPN TP. Huế trong thời gian qua, những kế hoạch sắp tới; nghe báo cáo kết quả khảo sát về thực trạng an toàn lao động tại 12 cơ sở thu gom, sơ chế và chế biến chất thải nhựa tại TP. Huế và giải pháp đề xuất. Một trong những nội dung quan trọng được giới thiệu tại buổi tập huấn đó là báo cáo thực trạng vệ sinh lao động và giải pháp đề xuất để nâng cao điều kiện lao động; trao đổi, thảo luận để đưa ra các giải pháp tối ưu phát triển nghề thu gom ve chai, tái chế phế liệu góp phần bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở.
   Với mục tiêu chia sẻ kết quả nghiên cứu hiện trạng an toàn, vệ sinh môi trường lao động tại các cơ sở phế liệu, tái chế, lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức về an toàn lao động, vệ sinh và bảo vệ môi trường cho nhóm phụ nữ tham gia quá trình thu gom; xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên về truyền thông sức khỏe, an toàn môi trường xã hội cho nhóm phụ nữ thu gom rác thải và phế liệu.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)