Tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân xã Phú Mậu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
12/01/2023 2:45:35 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 12/01/2023, Hội Nông dân xã Phú Mậu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân thành phố Huế chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội các phường, xã trên địa bàn.

   Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Lập -  Phó Chủ tịch Hội Nông dân Tỉnh; đồng chí Hoàng Tân Ninh - UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Bích Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện, lãnh đạo đảng uỷ, chính quyền địa phương và Chủ tịch Hội Nông dân các phường, xã trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt là sự tham gia của 70 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 531 cán bộ hội viên nông dân xã.

   Tại địa bàn xã, tổng diện tích gieo sạ hiện nay hơn 690 ha; giá trị thu nhập bình quân hơn 83 triệu đồng/ha/năm; tỷ lệ giống lúa xác nhận đưa vào gieo trồng đạt trên 98%. Đã chuyển đổi thành công cây trồng từ trồng lúa năng suất thấp sang trồng rau màu các loại, hoa với diện tích 4,5 ha đem lại thu nhập cao cho người dân. Duy trì diện tích trồng hoa, rau màu, sen, đậu và dưa đậu các loại 59,7 ha. Trong nhiệm kỳ, chăn nuôi được mở rộng theo hướng gia trại vừa và nhỏ, tổng đàn gia súc, gia cầm ước gần 92.000 con, tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm hàng năm đạt trên 95%. Xã chủ yếu nuôi cá nuôi lồng khoảng trên 360 m2.

   Làng nghề Hoa giấy Thanh Tiên và Tranh làng Sình có 02 nghệ nhân được Tỉnh công nhận, chiếm tỷ trọng 38% cơ cấu kinh tế.

   Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã đã kết nạp 180/150 hội viên mới, số hội viên giảm 772. Đến nay, Hội Nông dân xã có 531 hội viên với 07 chi hội.

   Hằng năm, vận động các hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi và bình xét trên 50% hộ đạt tiêu chuẩn theo quy định. Các chi hội tích cực vận động hội viên hưởng ứng đóng góp Quỹ hỗ trợ nông dân, nhiệm kỳ qua, đã vận động được 22,5 triệu đồng.

   Đã tạo điều kiện hỗ trợ cho 24 lượt hộ hội viên vay vốn từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp để trồng trọt và chăn nuôi với 412 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội đã đứng ra tín chấp cho 606 lượt hội viên nông dân vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh với 16,3 tỷ đồng; tín chấp Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho 24 hộ vay với  815 triệu đồng, cả hai Ngân hàng không có nợ quá hạn. Các hộ vay sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hội viên nông dân thu hút tập hợp nông dân vào Hội ngày càng nhiều. Trong nhiệm kỳ Hội đã phối hợp tổ chức 02 lớp đào tạo nghề may, sửa chữa máy nổ với 44 lao động tham gia, sau khi học xong hội viên đã có việc làm ổn định,...

   Với những thành tích nổi bật trên, Tập thể Hội Nông dân xã được Trung ương Hội và Tỉnh Hội tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân.

   Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Hội nhiệm kỳ tới ngày càng hiệu quả hơn nữa. Nhiệm kỳ 2023 - 2028, với mục tiêu “Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp dịch vụ- du lịch và các tiêu chí nông thôn mới” Hội Nông dân xã phấn đấu hằng năm kết nạp từ 20-25 hội viên mới. 100% chi hội có quỹ, mức 70.000 đồng/hội viên/năm trở lên. Hằng năm 100% cán bộ Hội, chi hội, tổ hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội. Hướng dẫn, xây dựng, thành lập và hoạt động có hiệu quả từ 01 đến 02 Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp/nhiệm kỳ, đảm bảo chỉ tiêu được giao. Vận động 60% hộ nông dân đăng ký và cuối năm có 50% hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp/năm. Hằng năm, vận động mỗi hội viên ít nhất 5.000 đồng để xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân. Xây dựng được 01  mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu/nhiệm kỳ. 100% hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo ATVSTP. Vận động 100% hộ nông dân đăng ký gia đình văn hóa qua bình chọn đạt 98% gia đình văn hóa. Vận động 100% hội viên tham gia BHYT/năm. Phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn Ngân hàng Chính sách xã hội ≤ 0,07%. Phấn đấu giới thiệu 01 đến 02 quần chúng giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp.

   Tại Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Phú Mậu khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân Thành phố. Ban Chấp hành Hội Nông dân xã đã họp phiên thứ nhất bầu 03 Ủy viên Ban Thường vụ, bầu đồng chí Hà Thị Thanh Thủy giữ chức Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thành Hiệp giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Mậu khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội Nông dân TP Huế