Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Bắc Trung Bộ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Phú Dương
25/11/2022 3:17:20 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng 25/11/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết của cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ cho gia đình bà Trần Thị Thí tại xã Phú Dương (TP. Huế).
   Sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà 60m2 khang trang của gia đình bà Trần Thị Thí đã hoàn thành với tổng kinh phí gần 260 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Trung Bộ hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình vay mượn và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương hỗ trợ công xây dựng. 
   Dịp này, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Huế, xã Phú Dương cũng hỗ trợ đồ gia dụng và nhu yếu phẩm giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Huế hỗ trợ đồ gia dụng cho gia đình bà Trần Thị Thí
 
   Được biết, gia đình bà Trần Thị Thí là một trong những hộ nghèo khó khăn của xã Phú Dương. Sự hỗ trợ kịp thời của Mặt trận các cấp giúp gia đình bà sớm ổn định nơi ở, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế để thoát nghèo. Đây cũng là một trong ba nhà Đại đoàn kết được hỗ trợ nhân dịp tổng kết Cụm thi đua Mặt trận các tỉnh Bắc Trung Bộ được tổ chức tại Thừa Thiên Huế cuối tháng 11 này.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)