Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Y tế thành phố Huế nhiệm kỳ 2022 – 2027
10/05/2022 9:34:03 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Y tế thành phố Huế vừa tổ chức Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; đồng thời, bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Trung tâm khóa mới để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027.
   Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 11 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa mới có đủ năng lực, bản lĩnh lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.
    Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Y tế thành phố Huế nhiệm kỳ 2022 - 2027 thể hiện rõ ý chí của đoàn viên thanh niên Trung tâm Y tế thành phố Huế quyết tâm xây dựng thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh thống nhất cùng nhau thực hiện tốt những nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên đặt ra.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>