Hội nghị trực báo quý III Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố
10/10/2021 2:52:28 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 08/10/2021, đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì Hội nghị trực báo Mặt trận và các đoàn thể; cùng dự có đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy và Trung tâm Chính trị Thành phố.

   Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021. Sau khi nghe lãnh đạo UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tổng lực thực hiện các nhiệm vụ của các đơn vị.

   Trong 9 tháng đầu năm 2021 với những diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19 Mặt trận và các đoàn thể xã hội thành phố đã khẳng định được vai trò trung tâm tập hợp, huy động lực lượng đoàn viên hội viên, các tầng lớp nhân dân, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đóng góp nguồn lực, vật lực, công sức chung tay cùng thành phố, tỉnh, cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, hưởng ứng các phong trào “Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố thực hiện.

   Phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục làm tốt vai trò trung tâm kêu gọi, tiếp nhận, điều phối, hỗ trợ dịch bệnh Covid-19; thu hút, tập hợp các các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào “Chủ nhật vì cộng đồng”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị do Thành ủy phát động. Tăng cường bám sát và nắm bắt địa bàn, đặc biệt là các phường, xã mới sáp nhập. Tiến hành kiện toàn, quy hoạch bổ sung nhân sự của các phường, xã mới sáp nhập vào Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo động lực và sức hấp dẫn để thu hút đoàn viên, hội viên tham gia. Giao UBMTTQVN Thành phố chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm cho các đoàn thể chính trị, xã hội một cách tổng thể, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, giống nhau, gây lãng phí; đồng thời, xây dựng kế hoạch phối kết hợp hành động để tạo ra sản phẩm chung của cả khối mang màu sắc riêng của Huế, tạo ấn tượng và tính lan tỏa cao.

   Tại hội nghị, đồng chí Bí thư đề nghị UBND Thành phố nghiên cứu tăng kinh phí hoạt động thường xuyên và bố trí, sắp xếp lại trụ sở làm việc cho các đơn vị trong khối Mặt trận và các đoàn thể Thành phố.

Văn phòng Thành ủy Huế