Hương Sơ, Hải Dương: Hội Nông dân - Hội Cựu chiến binh – Công an hỗ trợ thu gặt lúa vụ hè thu giúp bà con vùng giãn cách, phong tỏa
06/09/2021 8:19:50 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Để giúp bà con vừa yên tâm thực hiện cách ly y tế, giãn cách, phong tỏa theo quy định, vừa đảm bảo mùa vụ sản xuất, những ngày qua, phường Hương Sơ và xã Hải Dương (thành phố Huế) đã huy động nhiều lực lượng gồm Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Hợp tác xã, Công an, Dân quân tự vệ cùng các Đội sản xuất địa phương cùng xuống đồng để giúp bà con đang trong khu vực giãn cách, phong tỏa thu hoạch lúa vụ Hè thu và phơi lúa, đảm bảo tiến độ khung thời vụ.
Các lực lượng phường Hương Sơ hỗ trợ thu gặt lúa vụ hè thu giúp bà con vùng giãn cách, phong tỏa
 
   Vụ lúa Hè thu năm nay tại các địa phương chứa đựng cả tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng bào của các lực lượng, tất cả đều đang chung tay hỗ trợ bà con vùng giãn cách, phong tỏa vừa ổn định sản xuất, vừa sớm khống chế đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)