Phụ nữ thành phố Huế hướng về Ngày hội của toàn dân
19/05/2021 2:38:04 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 23 tháng 5 năm 2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tiếp tục củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Công tác chuẩn bị phiếu bầu
Công tác chuẩn bị phiếu bầu
   Kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, phụ nữ Việt Nam với trách nhiệm công dân đã luôn hăng hái đi bầu và gửi gắm vào lá phiếu những kỳ vọng đối với những đại biểu nữ, nam ưu tú, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
   Những ngày này, các cấp Hội từ thành phố đến cơ sở đang tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử thành công và phấn đấu đạt tỷ lệ 30% người trúng cử là nữ .
   “Phụ nữ thành phố hướng về ngày hội của toàn dân” với những hình ảnh hoạt động tuyên truyền, vận động và hưởng ứng của Hội phụ nữ các cấp:
 
Vệ sinh các điểm bầu cử
 
Cán bộ, hội viên phụ nữ tuyên truyền tại các chợ dân sinh
 
 
Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Huế
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>