Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế tập trung chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở
30/04/2021 3:15:40 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Đại hội đại biểu Hội LH Phụ nữ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ, đánh giá tình hình phụ nữ, phong trào hoạt động Hội LHPN các cấp trong nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Hiện nay, Hội LHPN thành phố đang tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHPN thành phố Huế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026.
   Đại hội Đại biểu Phụ nữ phường Trường An nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
   Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội LHPN cấp cơ sở, Hội LHPN thành phố bám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội cùng với sự chỉ đạo của Hội LHPN Tỉnh Thừa Thiên Huế và của Thành ủy, Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo và hướng dẫn chi tiết các cơ sở Hội xây dựng văn kiện Đại hội, chuẩn bị nhân sự Đại hội cũng như công tác tuyên truyền. 31 Hội LHPN trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức đại hội, tập trung triển khai thực hiện đúng các yêu cầu, nội dung kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, đảm bảo chất lượng công việc và tiến độ về thời gian.
   Tính đến thời điểm ngày 29/4/2021, đã có 24/31 cơ sở Hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ thành công tốt đẹp. Tất cả đều đảm bảo các tiêu chí về an toàn phòng chống dịch Covid-19.
   Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29/10/2021 của Thành ủy Huế chỉ đạo thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sở từ quý I và hoàn thành trong tháng 5/2021, để tập trung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tập trung đại hội kết thúc trước ngày 10/5/2021.
   Dự kiến, Đại hội đại biểu Hội LHPN thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong 02 ngày của trung tuần tháng 7/2021. Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp Hội cơ sở cũng như sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội LHPN thành phố, Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.
   Một số hình ảnh tại các Đại hội:
 
Đại hội Hội Phụ nữ Công ty bảo hiểm PVI Huế
 
   Đại hội Đại biểu Phụ nữ phường Phú Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Các Đại hội Phụ nữ đều đảm bảo các tiêu chí về an toàn phòng chống dịch Covid-19
 
   Đại hội Đại biểu Phụ nữ phường An Tây nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
 
 
Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Huế