Đại hội Hội liên hiệp Phụ nữ phường Thuận Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026
15/04/2021 4:38:43 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng 15/4, Hội LHPN phường Thuận Thành tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Đại hội có đồng chí: Đặng Thị Ngọc Lan - Chủ tịch Hội LHPN thành phố cùng 100 đại biểu đại diện cho 1450 hội viên toàn phường.
   Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, công tác Hội và phong trào phụ nữ của phường Thuận Thành đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, Hội LHPN thành phố. Vận động, khuyến khích hội viên, phụ nữ phát huy truyền thống vẻ vang và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; tích cực thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội.
   Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, hàng năm Hội LHPN phường đã tín chấp cho 498 hộ vay nguồn vốn hơn 6 tỷ đồng của ngân hàng Chính sách xã hội, 643 triệu đồng từ nguồn vốn ngân hàng Đông Á, giải ngân 220 triệu đồng từ vốn Ngân hàng Nông nghiệp tại TT, Huế. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm tự nguyện, huy động số vốn 162 triệu đồng cho 33 lượt hộ vay. Hàng năm, Hội Phụ nữ phường luôn chủ động đăng ký nội dung với cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp như mô hình: “Tuyến đường 2S: sáng, sạch”; mô hình “đường hoa, vườn hoa”, “khu chung cư sạch, đẹp”, phụ nữ nói không với rác thải nhựa sử dụng một lần... Đến nay, toàn phường đã có 87 % hộ hội viên đạt 8 tiêu chí “ 5 không 3 sạch”.
   Với phương châm “ Đoàn kết, sáng tạo, văn minh và phát triển” nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN phường Thuận thành đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 10 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua “Dân vận khéo xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, phong trào “chủ nhật xanh- 60 phút sạch nhà đẹp ngõ”, thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về chủ trương, nghị quyết của Đảng. Phấn đấu, hàng năm giúp 1 hộ nghèo trở lên thoát nghèo, mỗi chi hội giúp thêm được ít nhất 2 hộ gia đình đạt “ 5 không 3 sạch” bền vững; đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ 5 địa chỉ nhân đạo thực hiện công trình “tổ chức Hội đồng hành cùng phụ nữ đơn thân, yếu thế",  giới thiệu từ 04 đến 05 cán bộ, hội viên được Đảng bồi dưỡng, kết nạp.
   Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, lãnh đạo Hội LHPN thành phố Huế đã biểu dương, đánh giá cao kết quả Hội LHPN phường đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Hội LHPN phường tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả. Theo đó, cần đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của tổ chức Hội; nâng cao chất lượng hoạt động chi hội; phối hợp bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ hội, chi hội trưởng. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp; phát huy vai trò trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
   Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN phường Thuận Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 15 ủy viên và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội LHPN cấp thành phố gồm 4 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
Hoài Phong (Trung tâm văn hóa thông tin & thể thao TP. Huế)