Tin tức sự kiện
Thành phố Huế: Hơn 300 đại biểu dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tố cáo và phòng chống tham nhũng
Ngày 27 tháng 11 năm 2020.

Sáng nay 27/11/2020, UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị phổ biến Luật tố cáo năm 2018 và các văn bản thi hành; Nghị định 130 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có các đồng chí Trương Đình Hạnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế; Lương Bảo Toàn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh. 

Tại Hội nghị, hơn 300 cán bộ đến từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương, trường học của thành phố được Báo cáo viên truyền đạt nội dung về quản lý tài chính, ngân sách và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nghe phổ biến sâu hơn Luật Tố cáo năm 2018; Nghị định 31/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Nghị định 130/2020 của Chính phủ về Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trương Đình Hạnh nhấn mạnh: Qua hội nghị này nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, ban ngành đoàn thể của thành phố Huế đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo và phát huy quyền của công dân thực hiện pháp luật về tố cáo, phòng chống tham nhũng.

 

 


------------------------------------------------
Thái Hùng (Văn phòng HĐND&UBND thành phố Huế)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.