Tin tức sự kiện
Thành phố Huế: Tăng cường tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục tạo chuyển biến trong Cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm “thước đo”
Ngày 26 tháng 11 năm 2020.
Cán bộ Trung tâm hành chính công thành phố Huế có thái độ thân thiện - chuyên nghiệp khi phục vụ Nhân dân

Ngày 26/11, đồng chí Hoàng Hải Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế và đồng chí Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đã chủ trì buổi họp với Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, các phường của thành phố Huế về đánh giá kết quả và tháo gỡ một số vướng mắc trong Cải cách hành chính. 

Theo đánh giá, công tác cải cách hành chính, (thủ tục hành chính) TTHC trên địa bàn thành phố Huế trong thời gian qua đã có những bước chuyển biến tích cực và kết quả tốt với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Cải cách hành chính từng bước đi vào nền nếp, cơ bản đáp ứng và giải quyết tốt các giao dịch hành chính đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Thành phố đã thường xuyên rà soát đơn giản hóa TTHC, hệ thống hóa bộ TTHC, rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ hành chính.
Tại Trung tâm Hành chính công thành phố Huế (từ đầu năm đến 15/11/2020) đã tiếp nhận 33.294 hồ sơ của hơn 26 lĩnh vực. Các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết UBND Thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố là 19.581 hồ sơ; trong đó đã giải quyết 18.273 hồ sơ (đúng hạn 17.265, tỷ lệ 94,48%/trễ hạn 1.458, tỷ lệ 5,52%), hồ sơ đang giải quyết: 870 hồ sơ (trong hạn 669/quá hạn 201). Thành phố cũng đã số hóa tổng cộng 29.530 hồ sơ, đạt tỷ lệ số hóa 100% (Các hồ sơ trực tuyến đã được số hóa sẵn). Đã hỗ trợ cá nhân, tổ chức tạo 4.065 tài khoản dịch vụ công để tiếp cận việc giao dịch thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến (đạt tỷ lệ 29,7%) tổng số hồ sơ đã tiếp nhận.
Ngoài ra, thành phố Huế còn tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nâng cấp các thiết bị ứng dụng hiện đại để giải quyết công việc, phục vụ nhân dân, duy trì chế độ kiểm tra, giám sát thi hành công vụ thông qua hệ thống camera giám sát. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp phường có sự chuyển biến rõ rệt.
Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh cho biết, trong năm 2020, thành phố Huế đã sớm đề ra 04 chương trình trọng điểm, trong đó có Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh. 
Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Hải Minh phát biểu tại buổi họp
 
Tuy nhiên, theo Trưởng phòng nội vụ thành phố Huế Ngô Thanh Hoa: Công tác cải cách hành chính ở thành phố hiện vẫn một số hạn chế, như: Tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo chuyển biến còn chậm. Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn đã có cải thiện nhưng vẫn còn cao (năm 2019 tỷ lệ trễ hạn là 7,3%, năm 2020, tỷ lệ này là 8,4%). Một số cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính chậm cập nhật, cập nhật không chính xác hoặc không đầy đủ tình trạng hồ sơ tại phần mềm Dịch vụ công; chưa chủ động ban hành văn bản xin lỗi, gia hạn thời gian trả kết quả cho công dân chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3,4 còn chưa cao. UBND các phường chưa có sự phối hợp nhịp nhàng với cơ quan liên quan trong giải quyết các hồ sơ TTHC liên thông. Chưa thường xuyên triển khai việc lấy ý kiến đánh giá hài lòng của cá nhân, tổ chức và tổng hợp, công khai định kỳ theo quy định. Chưa cập nhật đầy đủ hồ sơ chứng thực vào phần mềm theo quy định. Chưa đạt tối thiểu 70 hồ sơ/tháng theo quy định của UBND tỉnh, như ở các phường Phú Thuận, Phước Vĩnh, Thuận Lộc, Vĩnh Ninh, Phú Hòa, Hương Long...
Nguyên nhân mất điểm trong chấm điểm, đánh giá chỉ số CCHC của thành phố Huế tập trung vào các yếu tố, như: Vẫn còn tồn đọng nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo, một số báo cáo của các đơn vị, địa phương chưa đúng thời gian quy định...
Kết luận buổi họp, đồng chí Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế khẳng định: Cả hệ thống chính trị thành phố phải quyết liệt, nỗ lực hơn nữa trong Cải cách hành chính (CCHC), đặc biệt là nâng cao các chỉ số, phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân. Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh đến tính tuân thủ và tính phục vụ trong CCHC của các cơ quan, đơn vị, nhất là của người đứng đầu và các cán bộ trực tiếp công tác.
Đề nghị gắn chặt và quản lý trách nhiệm của người đứng đầu các phường, các đơn vị bằng cách giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Trung tâm hành chính công thành phố và Phòng nội vụ có đánh giá cụ thể hàng tuần, giao thời gian công việc về triển khai công việc, công tác trong cải cách hành chính để có hình thức xử lý với những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ.
Lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh đến 1 trong những nhiệm vụ chỉ đạo điều hành quan trọng năm 2021 đó là tiếp tục đổi mới Cải cách hành chính thực sự hiệu quả. Các mục tiêu được đề ra như: 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các phường trên địa bàn hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện cho tổ chức và công dân được tiếp cận các thông tin, các dịch vụ công nhanh hơn, tăng tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan chính quyền. Hướng đến một nền hành chính công hiện đại - hiệu lực - hiệu quả. Trong đó, cần lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm ”thước đo” để đánh giá mới tạo sự chuyển biến rõ rệt và hiệu quả hơn, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển tất cả các lĩnh vực trên địa bàn.

  


------------------------------------------------
Thái Hùng (Văn phòng HĐND&UBND TP Huế)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.