Cải cách hành chính
Công khai 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày 17 tháng 9 năm 2020.

Ngày 09/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2300/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 

Cụ thể: 
1. Thủ tục Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (MS:1.008724)
2. Thủ tục Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (MS:1.008725)
- Cách thức nộp hồ sơ: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
- Thời gian giải quyết 02 TTHC trên là 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
- Căn cứ pháp lý: Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  


------------------------------------------------
Minh Tiến
.


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.