Thông tin tuyên truyền
Từ ngày 15/10/2020 sẽ xử phạt hành chính khi bán rượu, bia cho người dưới 18 tuổi
Ngày 9 tháng 9 năm 2020.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả quy định cấm bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi theo quy định trên, ngày 26/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt đối với hành vi này. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2020. Đây là điểm mới vì theo Nghị định 185/2013/NĐ-CP hiện hành chỉ tiến hành xử phạt hành vi bán sản phẩm rượu cho người dưới 18 tuổi, còn bán bia thì không quy định. 

Theo đó, tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi bán, cung cấp rượu, bia cho người dưới 18 tuổi.
Đặc biệt, căn cứ Điểm b Khoản 4 Điều 4 của Nghị định này, mức phạt nêu trên áp dụng với hành vi vi phạm do cá nhân thực hiện. Trường hợp tổ chức vi phạm thì phạt tiền gấp hai lần.
Ngoài ra, từ ngày 15/10/2020, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cá nhân, từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia; bị tịch thu phương tiện vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.
 Tác hại của rượu, bia thì ai cũng rõ nhưng đôi khi không ít chủ cơ sở kinh doanh vì lợi nhuận vẫn phớt lờ những quy định. Nghị định 98/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 15/10 đươc cho là giải pháp kịp thời nhằm thực thi hiệu quả quy định cấm bán, cung cấp rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.

  


------------------------------------------------
Hoàng Truyền (Phòng Văn hoá & Thông tin)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.