Thông tin điều hành
Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính
Ngày 27 tháng 11 năm 2020.

   Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai thường hay xảy ra tại các khu dân cư như: lấn chiếm đất ao, hồ… hành vi vi phạm quy định về quản lý chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính cũng thường hay xảy ra trong thực tiễn. Để xử lý các hành vi này tại Điều 34 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2020). Theo quy định tại Điều 34 của Nghị định này, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp di chuyển, làm sai lệch mốc địa giới hành chính, mốc chỉ giới sử dụng đất mà không thuộc trường hợp lấn đất để sử dụng như: chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất sử dụng mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép hoặc không được người sử dụng hợp pháp diện tích đất bị lấn đó cho phép.

    Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp làm hư hỏng mốc địa giới hành chính, mốc chỉ giới sử dụng đất.

   Ngoài các hình thức phạt tiền còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính đối với hành vi trên.

 


------------------------------------------------
Tuấn Anh


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.