Tổ chức hành chính >> Các đơn vị sự nghiệp
Tổ chức bộ máy

I. Giới thiệu chung: 

Địa chỉ: 06  Trần Hưng Đạo
ĐT:  3534807
Fax:
Email: bxt@thuathienhue.gov.vn

II. Ban lãnh đạo:

STT Tên lãnh đạo Chức vụ
1 Dương Thị Ánh Trưởng ban
2 Lê Quang Triển Phó Trưởng ban
3    

 


-------------------------------------------------------------Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.