Tổ chức hành chính >> Các phòng chuyên môn
Tổ chức bộ máy

I. Giới thiệu chung:


 

Địa chi: 24 Tố Hữu - Thành phố Huế
ĐT:    0234.3822550
Fax:   0234.3822681
Email: thanhpho@thuathienhue.gov.vn

Ban lãnh đạo:

Phan Trọng Nghĩa
Chánh Văn phòng
ĐT: 0234 3933981
E-mail: ptnghia.tphue@thuathienhue.gov.vn

 

Phạm Thị Tú Nga
Phó Chánh Văn phòng
ĐT: 0234 3823692
E-mail:
pttnga.tphue@thuathienhue.gov.vn


Nguyễn Hồ Công
Phó Chánh Văn phòng
ĐT: 0234 3671002
E-mail:
nhcong.tphue@thuathienhue.gov.vn


Hoàng Thị Bích Ngọc
Phó Chánh Văn phòng
ĐT: 0234 3933218
E-mail: 
htbngoc.tphue@thuathienhue.gov.vn

 

 

 


-------------------------------------------------------------Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.