Tổ chức hành chính >> Các phường
Tổ chức bộ máy

I. Lãnh đạo Đảng ủy Phường:

Đồng chí Hoàng Thị Thúy vân
Bí thư Đảng ủy Phường

 

II. Lãnh đạo HĐND phường:

Đồng chí Hoàng Phước Hải
Phó Chủ tịch HĐND phường

 

III. Lãnh đạo UBND phường:

Đồng chí Trần Quang Dũng
Chủ tịch UBND Phường

 

Đồng chí Đoàn Bình Lương
Phó Chủ tịch UBND Phường

 

Đồng chí Hồ Thị Thùy Nhung
Phó Chủ tịch UBND Phường

 

 

 

 

 


-------------------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND TP


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.