Tổ chức hành chính >> Ủy ban nhân dân
Giới thiệu Ủy ban nhân dân thành phố Huế

Địa chỉ:       24 Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế
Điện thoại:  0234.3822550
Fax:            0234.3822681
Email:         
thanhpho@thuathienhue.gov.vn                
Website:     www.huecity.gov.vn
  

 

 
 
 
  Hoàng Hải Minh
     Chủ tịch UBND
 

 

 

Trần Song
Phó Chủ tịch UBND

 

 

 

Trương Đình Hạnh
  Phó Chủ tịch UBND
 

 

  

 

 

 

 Lê Đức Hiệp
  Ủy viên UBND

  

 

 

 

 

 

   Nguyễn Viết Hoàng           
Ủy viên UBND 

 

 Phan Trọng Nghía
Ủy viên UBND

Nguyễn Đình Tuấn
Ủy viên UBND

 

 

 
Nguyễn Việt Bằng
Ủy viên UBND

 
Phạm Thị Quỳnh Dao
Ủy viên UBND


Ngô Thanh Hoa
Ủy viên UBND

Hà Thanh Xuân

Ủy viên UBND  

 

 


Dương Xuân Mân
Ủy viên UBND


Nguyễn Thuận
Ủy viên UBND

  Văn Quang
Ủy viên UBND

Nguyễn Thế Toại
Ủy viên UBND

 

 

Đồng Sỹ Toàn
Ủy viên UBND

  Hoàng Thị Lan Phường 
Ủy viên UBND

 

 

 

 

 


-------------------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND TP


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.