Tổ chức hành chính >> Hội đồng nhân dân
Giới thiệu Hội đồng nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2016-2021

Địa chỉ: 24 Tố Hữu - Thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822546          Fax: 0234.3822681
Email
hdndtphue@thuathienhue.gov.vn  
Website: www.huecity.gov.vn

  Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố

 


Huỳnh Cư

Chủ tịch HĐND

 

 

            

Trương Quang Trung 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

Lê Thị Thanh Bình

Phó Chủ tịch HĐND

Các Ban HĐND Thành phố

 Ban Pháp chế:

 

Hoàng Tân Ninh
Trưởng Ban

Lê Phước Thành 

Phó ban

 

 


Lê Minh Châu 
Ủy viên 


  
Đỗ Thị Thanh Mai 
Ủy viên 

 

 

 

 

 

Trần Đình Quang 
Ủy viên 

 

 

 

 

 

Trương Anh Huấn
Ủy viê
n

 

 

Ban Kinh tế - Xã hội:

   

                            

Trương Nhị Phương

Trưởng ban

 Đại Hòa

Phó ban

  Trần
Hùng Nam
Ủy viên 

  

Hg Thị Như Thanh
Ủy viên 

 

  

Ng Vũ Nhật Chi
Ủy viên 

 

Nguyễn Việt Bằng 
Ủy viên 

 

   
Hồ Thị Ngọc  Như
Ủy viên 

 

 

 

 


-------------------------------------------------------------
HueCity


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.