Kinh tế - Xã hội >> Chương trình trọng điểm

Ngày 5 tháng 1 năm 2021.

Năm 2021, thành phố Huế đề ra 05 Chương trình trọng điểm

1.      Chương trình mở rộng địa giới thành phố Huế gắn với chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị đồng bộ.
2.    Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ, trọng tâm là phát triển, hình thành, hoàn thiện dịch vụ, du lịch về đêm, ẩm thực Huế.
3.    Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, bản sắc văn hóa Huế gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
4.    Chương trình cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

5.    Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế (giai đoạn 2) 

------------------------------------------------
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế


Các bài viết khác
Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.