Quản lý, sử dụng đất >> Bồi thường hỗ trợ tái định cư
Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng
Ngày 20 tháng 2 năm 2020.

Ngày 20/2/2020, UBND Thành phố Huế đã ban hành Quyết định số 621/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. 

Tải Quyết định 621/QĐ-UBND tại đây 

------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.