ISO >> Chính sách Chất lượng

Chuyên đề đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau!

------------------------------------------------Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.