Giới thiệu chung >> Bản đồ du lịch
Huế và khu lăng tẩm
Ngày 20 tháng 4 năm 2015.

 

------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.