Quản lý, sử dụng đất >> Đấu giá nhà
Thông báo đấu giá sử dụng cơ sở nhà địa chỉ số 15 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế vào mục đích cho thuê
Ngày 11 tháng 1 năm 2019.

Ngày 09/1/2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố đã ban hành thông báo số 04/TB-TTPTQĐ về việc đấu giá sử dụng cơ sở nhà địa chỉ số 15 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế vào mục đích cho thuê. 

Tải Thông báo 04/TB-TTPTQĐ tại đây 

------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
.


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.