Hoạt động Đảng Đoàn thể >> Xây dựng Đảng
Phường Đúc: Tổng kết Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể năm 2020 và định hướng nhiệm vụ năm 2021
Ngày 11 tháng 1 năm 2021.
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

 Đảng bộ phường Phường Đúc vừa tổ chức tổng kết công tác Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể năm 2020 và định hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trương Quang Trung – UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Huế, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huế đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy phường Phường Đúc đã trình bày báo cáo, đánh giá các chỉ tiêu và kết quả đạt được, cũng như nhìn thẳng vào tồn tại khuyết điểm.
 Tại hội nghị, đồng chí Trương Quang Trung đã ghi nhận những kết quả đạt được và đánh giá những tồn tại của địa phương, đồng chí đã nêu ra 8 nhiệm vụ đề nghị Đảng ủy phường lưu ý triển khai trong năm 2021.

Tại hội nghị này, Đảng ủy đã khen thưởng cho 3 tập thể, 30 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. UBND phường cũng khen thưởng cho 21 tập thể và 38 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác địa phương trên các lĩnh vực, đoàn thể năm 2020. 

------------------------------------------------
Đức Phương (Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao TP Huế)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.