Kinh tế - Xã hội >> Tình hình kinh tế xã hội
Những kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế năm 2019

Ngày 2 tháng 1 năm 2020.

 Những kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế năm 2018

1. Du lịch - dịch vụ - thương mại
- Năm 2019, thành phố Huế diễn ra nhiều hoạt động du lịch, văn hóa, văn nghệ, triển lãm quy mô, chất lượng; lượng khách du lịch đến Huế tăng cao nhất là trong dịp Tết, các ngày nghỉ lễ và đặc biệt là dịp Festival Nghề truyền thống Huế 2019. Tổng lượt khách đến Huế năm 2019 ước đạt 3 triệu lượt khách, tăng 11,5% so với năm 2018, khách lưu trú ước đạt 2,02 triệu lượt khách, tăng 5,4% so với năm 2018; trong đó: khách quốc tế ước đạt 970 nghìn lượt khách, tăng 6,5%, khách trong nước ước đạt 1.050 nghìn lượt khách, tăng 4,5% so với năm 2018. Ngày khách lưu trú bình quân ước đạt 1,8 ngày/khách; trong đó khách quốc tế ước đạt 2,1 ngày/khách, khách trong nước ước đạt 1,89 ngày/khách. Doanh thu du lịch năm 2019 ước đạt 3.190 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018. 
- Các lĩnh vực đầu tư kinh doanh phát triển khá mạnh, đồng đều tập trung ở loại hình dịch vụ, thương mại, tài chính, ngân hàng. Các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiêp, doanh nhân trong nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn tăng cao; Thành phố tiếp tục kêu gọi hợp tác khai thác các khu nhà đất, công viên, điểm xanh: 15 Lê Lợi, Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố, 03 Đống Đa, khu vườn Giáng Châu,.. Kinh tế tư nhân phát triển khá mạnh, tạo ra nhiều tuyến đường buôn bán dịch vụ, thương mại sầm uất như: Bà Triệu, Hùng Vương, Dương Văn An, Trần Phú, Điện Biên Phủ..
- Tình hình hoạt động của ngành thương mại năm 2019 trên địa bàn thành phố Huế tăng trưởng khá, hạ tầng thương mại ngày càng văn minh, hiện đại hơn, hệ thống thương mại phong phú, giá cả của một số mặt hàng thiết yếu được bình ổn, sức mua của người dân ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2019 ước đạt: 33.983 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2018. Trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa thương nghiệp ước đạt: 26.187 tỷ đồng; Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ: 7.796 tỷ đồng. Hoạt động xuất khẩu tăng trưởng cao, tổng trị giá xuất khẩu năm 2019 ước đạt 150 triệu USD, bằng 100% kế hoạch đề ra (kể cả xuất khẩu tại chỗ).
2. Công nghiệp - TTCN
Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá . Giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố cả năm 2019 ước đạt 9.235,45 tỷ đồng (giá hiện hành) tăng 12,09% so cùng kỳ năm 2018. Hoàn thành Kế hoạch thi tuyển chọn thiết kế sản phẩm quà tặng từ logo Huế, thiết kế bao bì cho sản phẩm Mè xửng và quả Thanh trà Huế, hoàn thành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm tiêu biểu Festival nghề truyền thống Huế 2019.
3. Nông nghiệp
Năm 2019, vụ Đông Xuân và Hè Thu diễn ra trong điều kiện tình hình thời tiết tương đối ổn định, vụ Hè Thu có nắng nóng kéo dài nên rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây. Tổng diện tích gieo trồng lúa trên toàn Thành phố là: 1.694,66 ha, năng suất bình quân: 59,08 tạ/ha, sản lượng bình quân đạt 10.011,67 tấn (Trong đó: diện tích vụ Đông Xuân 2018 - 2019 là 854,95ha, năng suất là 64,51 tạ/ha; vụ Hè Thu 2017 là 839.71 ha, năng suất là 53,55 tạ/ha - giảm 9,48 ha do quy hoạch đất tại phường Hương Sơ, Thuỷ Xuân).
Về dịch bệnh: Tình hình gia súc bị bệnh lở mồm long móng, tai xanh ở lợn và cúm gia cầm được giám sát chặt chẽ; dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang được kiểm soát và tiêu huỷ lợn bị bệnh theo đúng quy trình. Tính đến ngày 25/11/2019, đã có 15 phường đã và đang có ổ dịch, đã tiêu hủy 889 con lợn với tổng trọng lượng là 44,5 tấn .
4. Thu chi ngân sách
Thành phố đã thực hiện quản lý – điều hành chi tiết kiệm, chống lãng phí, nhưng vẫn hiệu quả, đảm bảo các khoản chi cần thiết (như cắt giảm, điều chỉnh các dự án không cần thiết, giảm quy mô, tăng chất lượng, hiệu quả; giảm chi phí lễ hội, chế độ hội nghị - hội họp - giảm chi phí công tác). Tổng thu ngân sách năm 2019 đạt 1.305 tỷ đồng, vượt dự toán HĐND Thành phố giao, đạt 106% kế hoạch; trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 151 tỷ đồng đạt 126% dự toán. Chi ngân sách đạt 1.213,338 tỷ đồng, đạt 106,9% dự toán.

  

------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Các bài viết khác
Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.