Kinh tế - Xã hội >> Các dự án trọng điểm

Ngày 5 tháng 1 năm 2021.

 Năm 2021, thành phố Huế có 07 dự án trọng điểm

1.    Tiếp tục thực hiện Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố (do Chính phủ Nhật Bản tài trợ).
2.    Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I hệ thống Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.
3.    Dự án chỉnh trang khu dân cư kết hợp khai thác di tích Hổ Quyền - Voi Ré. 
4.    Các dự án chỉnh trang đô thị:
a.    Các dự án chỉnh trang 02 bờ sông Hương (Chỉnh trang công viên Thương Bạc, chỉnh trang công viên 03-02; Điện chiếu sáng, camera công viên Phú Xuân đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Dã Viên; Điện chiếu sáng công viên Thương Bạc).
b.    Dự án chỉnh trang các tuyến đường trung tâm (Đoàn Thị Điểm, Đặng Thái Thân, Lê Huân, Trần Cao Vân, Trần Hưng Đạo...).
c.    Chỉnh trang công viên, điện chiếu sáng, các khu vực trung tâm.
d.    Tuyến đường dọc sông Hương (đoạn từ Cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa).
 
5.    Nâng cấp mở rộng đường Hà Nội, TP Huế.
6.    Dự án di dời nghĩa địa khu vực Ngự Bình – Núi Bân

      7.    Các dự án do KOICA tài trợ 

------------------------------------------------
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế


Các bài viết khác
Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.