Tin video
Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 của HĐND Tỉnh và Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026
21/11/2023 10:07:21 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 21/11/2023, tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thành phố phối hợp tổ chức Hội nghị Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 các phường, xã: Thuận An, Hương Phong, Hải Dương, Phú Dương Phước Vĩnh, Trường An, Thủy Xuân, Thủy Biều, Phường Đúc, Vĩnh Ninh.
   Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Hoàng Khánh Hùng - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thành viên tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố, lãnh đạo các phòng chuyên môn của UBND thành phố, lãnh đạo các phường, xã và hơn 200 cử tri tham gia.
   Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu HĐND tỉnh và thành phố đã báo cáo với cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; kết quả hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND thành phố năm 2023; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7; kết quả trả lời ý kiến của cử tri tại kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh và thành phố.
   Sau khi nghe các báo cáo, các cử tri đã vui mừng, bày tỏ sự tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các hoạt động của HĐND tỉnh và thành phố trong thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh và thành phố một số nội dung như: cơ sở hạ tầng giao thông; chính sách hỗ trợ cho các hộ thoát nghèo bền vững; công tác cứu hộ cứu nạn khi xảy ra thiên tai, lũ lụt... Những kiến nghị, phản ánh của cử tri đã được đoàn đại biểu HĐND tỉnh và thành phố trực tiếp trả lời, giải thích, hướng dẫn rõ ràng và sát đáng.
   Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh và thành phố, đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của cử tri và đề nghị các cơ quan, đơn vị thành phố khẩn trương soát xét, sớm tham mưu lãnh đạo thành phố giải quyết. Riêng các kiến nghị ngoài thẩm quyền, tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ ghi nhận và tổng hợp để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, khóa VIII.
Văn phòng Thành ủy Huế
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>