Tổ chức tập huấn bảo vệ môi trường và hướng dẫn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn cho hơn 500 đại biểu
11/11/2023 12:27:37 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 11/11/2023 tại Nhà hát sông Hương, UBND thành phố Huế phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) tổ chức tập huấn hướng dẫn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn và tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường 2020. Tham dự có hơn 500 đại biểu đến từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND 36 phường xã trên địa bàn.
   Tại buổi tập huấn, các đại biểu được phổ biến kế hoạch, phương án tổ chức triển khai chương trình phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn Thành phố đến năm 2025 (giai đoạn 2 triển khai trên địa bàn 36 phường xã); đồng thời chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn được đã được triển khai ở giai đoạn 1 năm 2022 để tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
Người dân Huế dần thích nghi với phân loại rác thải - Ảnh: MC
 
   Dịp này, WWF-Việt Nam đã trao tặng 139 bộ thùng phân loại rác cho UBND thành phố Huế để thực hiện chương trình giai đoạn 2. Rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai ở giai đoạn 1, thiết kế bộ thùng lưu chứa rác mới được thay thế thùng lưu chứa rác tái chế màu trắng bằng ngôi nhà xanh chứa rác tái chế; giữ nguyên thùng lưu chứa rác nguy hại màu cam và thùng lưu chứa rác thủy tinh màu ghi.
   Bên cạnh đó, Thành phố dự kiến sẽ cung cấp CTRSH cho Nhà máy đốt rác phát điện Phú Sơn và tổ chức thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn thành 3 nhóm, gồm: Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế; nhóm chất thải nguy hại và nhóm chất thải còn lại (không bao gồm chất thải xây dựng và xác chết động vật nuôi).
Người dân tham gia chương trình Đổi rác lấy quà tại Công viên Thương Bạc - Huế
 
   Đồng thời, giao trách nhiệm cho UBND các phường, xã và các địa phương có điểm đặt bộ thùng lưu chứa rác tăng cường quản lý rác tái chế tại ngôi nhà xanh, thúc đẩy các địa phương tích cực tuyên truyền thực hiện hoạt động phân loại rác tại nguồn, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Huế xanh, sạch, sáng, thân thiện với môi trường.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND và UBND thành phố Huế)