Thành phố Huế: Diễn tập chiến đấu Phường trong khu vực phòng thủ năm 2024
02/07/2024 10:06:25 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Từ ngày 30/6 đến 01/7, phường Thuận Hoà và phường Phước Vĩnh thành phố Huế tổ chức khai mạc Diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ năm 2024.
   
 
   Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Phan Thiên Định, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố Huế. Đồng chí Võ Lê Nhật, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập thành phố Huế.
   Với đề mục: “Trung đội dân quân cơ động đánh chiếm lại mục tiêu”. Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển LLVT vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao, chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng; Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ, chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến tranh. Giai đoạn 2: Tổ chức chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ.
 
   Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường, là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất và toàn diện cho hệ thống chính trị ở cấp phường; vận hành theo cơ chế cấp uỷ Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu trong đó lấy Quân đội và Công an làm nòng cốt nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường củng cố nền quốc phòng, an ninh. Chủ động ngăn ngừa và xử lý có hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở; chuẩn bị tiềm lực ở cấp phường, tạo thế và lực cho các lực lượng phối hợp hoạt động giữ vững địa bàn cấp phường trong khu vực phòng thủ khi có chiến tranh xảy ra.
 
   Qua diễn tập nhằm cụ thể hoá quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của ấp uỷ, chính quyền địa phương. Đồng thời, giáo dục tinh thần cảnh giác cho cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương, tăng cường hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hoà bình - bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu và phối hợp cùng các lực lượng cấp trên giữ vững địa bàn.
Trần Bình (Ban chỉ huy Quân sự thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>