Kế hoạch Tổ chức Tuần cao điểm tầm soát Covid-19 trên địa bàn thành phố Huế (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021)
29/11/2021 7:22:11 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 29/11/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch 7858 Tổ chức Tuần cao điểm tầm soát Covid-19 trên địa bàn thành phố Huế (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021).
   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Huế ban hành Kế hoạch triển khai Tuần cao điểm tầm soát Covid-19 trên địa bàn thành phố như sau:     
   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
   1. Mục đích
- Huy động sức mạnh toàn dân, toàn hệ thống chính trị trong việc phòng chống dịch Covid-19; đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép, đảm bảo an sinh xã hội.
- Kết hợp các lực lượng để khoanh vùng tầm soát toàn bộ các khu vực trọng điểm dịch; phấn đấu 100% hộ gia đình trên địa bàn thành phố đều có thực hiện test nhanh tầm soát trong tuần cao điểm tầm soát Covid-19 thông qua nguồn test nhanh kháng nguyên do người dân tự mua và thành phố hỗ trợ.
- Thực hiện nghiêm phương châm “5K + vắc xin” và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch; thực hiện phát hiện ca nghi nhiễm kịp thời nhằm chủ động phòng, chống dịch hiệu quả.
   2. Yêu cầu
- Triển khai, khẩn trương quyết liệt trên toàn thành phố. Đồng bộ giữa việc tầm soát các khu vực trọng điểm với sự hỗ trợ của lực lượng y tế Tỉnh với triển khai xét nghiệm nhanh diện rộng toàn dân của Thành phố. Đồng bộ giữa việc xét nghiệm với tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện triệt để các biện pháp 5K, hạn chế di chuyển, tiếp xúc đông người để ngăn ngừa vi rút lây lan trong quá trình tầm soát.
- Chính quyền địa phương phân công nhiệm vụ triển khai đến từng thôn, tổ dân phố; phát huy vai trò của Tổ phòng, chống dịch cộng đồng, y tế cơ sở; huy động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, các hội đoàn thể và các lực lượng tình nguyện cùng tham gia. Quá trình triển khai có kiểm tra tiến độ và báo cáo hàng ngày các kết quả đã thực hiện.
   3. Thời gian thực hiện: từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021.
   II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA TUẦN CAO ĐIỂM TẦM SOÁT COVID-19
   1. Triển khai xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên tại địa bàn khu dân cư:
Số lần lấy mẫu chung trên toàn thành phố: 03 lần. Lần 1: Ngày 29 - 30/11/2021 (Thứ 2 – Thứ 3); Lần 2: Ngày 02/12/2021 (Thứ 5); Lần 3: Ngày 05/12/2021 (Chủ nhật).
- 09 phường/xã:  An Cựu, An Hòa, Hương Sơ, Phú Hậu, Tây Lộc, Thuận Hòa, Thuận Lộc, Phú Dương, Phú Mậu:
        + Đối với vùng đỏ (khu vực có nguy cơ cao): Trung tâm Y tế TP Huế xây dựng kế hoạch triển khai tầm soát.
        + Đối với những khu vực còn lại (ngoài vùng đỏ): BCĐ phòng chống dịch các phường, xã phối hợp Trung tâm Y tế thành phố thực hiện tầm soát diện rộng cho toàn bộ người dân còn lại của 09 phường/xã nêu trên. Dự kiến: 32.000 test nhanh kháng nguyên.
        - 27 phường/xã còn lại:
        + BCĐ phòng chống dịch các phường, xã phối hợp Trung tâm Y tế thành phố thực hiện tầm soát cho toàn bộ người dân (UBND các phường/xã bố trí test hoặc khuyến khích người dân tự test nhanh kháng nguyên để tầm soát).        
          + Trạm y tế phường/xã có trách nhiệm hướng dẫn cho Tổ Phòng chống dịch cộng đồng về kỹ thuật thực hiện và đọc kết quả. Số test dự kiến: 133.000 test nhanh kháng nguyên.
        - UBND các phường/xã bố trí test hoặc khuyến khích, vận động người dân tự tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên để thực hiện phấn đấu 100% hộ gia đình trên địa bàn thành phố đều có thực hiện test nhanh tầm soát trong tuần cao điểm tầm soát Covid-19.
   2. Triển khai xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên tại các cơ sở y tế, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ, siêu thị, bến xe, nơi tập trung đông người:
 - Yêu cầu tất cả các cơ sở y tế, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố chủ động mua và tiến hành xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên cho toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị mình. Khuyến khích áp dụng xét nghiệm tầm soát đối với những người đến giao dịch, công tác, hội họp tại đơn vị.
 - Yêu cầu các siêu thị, Ban quản lý chợ, bến xe trên địa bàn thành phố lập kế hoạch và triển khai tổ chức xét nghiệm tầm soát cho người bán hàng, người lao động, người dân đến mua hàng tại đơn vị mình.
 - Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, cá nhân xét nghiệm tầm soát khi tổ chức các hoạt động có tập trung đông người như hội thảo, hội nghị, ma chay, cưới hỏi.
   3. Tăng cường thực hiện các biện pháp 5K:
 - Các cá nhân, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về 5K.
 - Các địa phương triển khai các đoàn kiểm tra việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, áp dụng các biện pháp 5K tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở dịch vụ, ăn uống, quán ăn, nhà hàng, các chợ, trung tâm thương mại, nơi công cộng, nơi đông người. Xử phạt nghiêm và công bố lên các phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp vi phạm.
   4. Thực hiện bổ sung các biện pháp hạn chế lây lan vi rút trong Tuần cao điểm tầm soát Covid-19:
 - Khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cơ quan, đơn vị nhà nước, đơn vị khác đóng trên địa bàn thành phố áp dụng các biện pháp để hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người dưới mức cho phép hiện hành.
 - Khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà để tham gia các hoạt động không thiết yếu.
   III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
   1. Trung tâm Y tế thành phố:
 - Chủ trì, chịu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Tuần cao điểm tầm soát Covid-19.
 - Chỉ đạo trạm y tế phường, xã, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc thực hiện kế hoạch Tuần cao điểm tầm soát Covid-19.
 - Thực hiện tầm soát các phường, xã có nguy cơ cao gồm 09 phường/xã An Cựu, An Hòa, Hương Sơ, Phú Hậu, Tây Lộc, Thuận Hòa, Thuận Lộc, Phú Dương, Phú Mậu và phối hợp thực hiện tầm soát các phường, xã còn lại.
 - Làm đầu mối theo dõi tiến độ, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, sẵn sàng thực hiện tầm soát theo kế hoạch; kỹ thuật lấy mẫu test nhanh kháng nguyên mẫu gộp 3 theo hộ gia đình;
 - Chỉ đạo Trạm y tế tổ chức tập huấn cho các thành viên Tổ phòng, chống dịch cộng đồng tại các địa phương lấy mẫu và đọc kết quả.
   2. UBND, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 các phường, xã:
 - BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các phường/xã chỉ đạo thôn/tổ dân phố tiến hành rà soát nắm lại số hộ gia đình, số nhân khẩu hiện có mặt tại địa phương để triển khai thực hiện tầm soát;  phân bổ số lượng test cho các tổ dân phố/thôn trên địa bàn phường, xã.
 - Phối hợp với Trung tâm Y tế Thành phố thực hiện Kế hoạch Tuần cao điểm tầm soát Covid-19 trên địa bàn; tổ chức tập huấn kỹ thuật lấy mẫu và đọc kết quả cho các thành viên Tổ Phòng chống dịch cộng đồng.
 - Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện tự mua test để thực hiện test nhanh kháng nguyên tại nhà; trong trường hợp test nhanh dương tính, cả hộ gia đình tự cách ly tại nhà, báo ngay cho trạm y tế địa phương để tiến hành làm test mẫu đơn để xác định trường hợp dương tính trong gia đình (theo Công văn 5709/SYT-NVY ngày 25/11/2021 của Sở y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn xử lý trường hợp xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính tại cộng đồng).
 - Đối với những vùng có nguy cơ cao, diễn biến dịch phức tạp thực hiện khoanh vùng tạm thời để thực hiện tầm soát theo quy định tại Nghị quyết số 128/QĐ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; trong đó, chú trọng tuyên tuyền, yêu cầu người dân hạn chế đi lại, tập trung đông người để thực hiện tầm soát có hiệu quả.
 - Yêu cầu người dân tại địa phương hạn chế tối đa việc ra đường, tụ tập đông người, thực hiện quét mã QR, biện pháp 5K, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch tại các điểm công cộng. Tuyên truyền, vận động những người xung quanh tự giác thực hiện tốt các biện pháp nêu trên.
 - Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn (quét mã QR, biện pháp 5K, các điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch tại các địa điểm kinh doanh, nhà hàng, quán ăn...) theo nội dung tại Thông báo số 180/TB-BCĐ ngày 12/11/2021 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh.
 - Củng cố, kiện toàn các Tổ phòng, chống dịch cộng đồng đáp ứng ứng dụng công nghệ thông tin để xác minh người về địa phương.
   3. Phòng Kinh tế Thành phố:
 - Chỉ đạo Ban quản lý các chợ, Trung tâm thương mại thực hiện tầm soát đối với toàn bộ tiểu thương và Ban quản lý chợ (3 lần/ tuần cao điểm tầm soát); Ban quản lý các chợ xây dựng Kế hoạch tầm soát báo cáo BCĐ Phòng, chống dịch tại các phường, xã phối hợp hỗ trợ.
 - Đối với các doanh nghiệp tại Trung tâm phát triển công nghiệp Thành phố, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố: thực hiện tổ chức tầm soát toàn bộ công nhân, người lao động (02 lần/tuần cao điểm tầm soát).
 - Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, trung tâm thương mại, chợ. Phối hợp với UBND các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn (quét mã QR code, biện pháp 5K, các điều kiện đảm bảo phòng,chống dịch tại các địa điểm kinh doanh, nhà hàng, quán ăn...) theo nội dung tại Thông báo số 180/TB-BCĐ ngày 12/11/2021 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh.
   4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố; Cổng thông tin điện tử Thành phố:
  - Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động Tuần cao điểm tầm soát Covid-19, xây dựng bản tin, phóng sự phản ánh các hoạt động Tuần cao điểm tầm soát Covid-19 trên địa bàn thành phố để người dân nắm mục đích, ý nghĩa các hoạt động Tuần cao điểm tầm soát Covid – 19 trên địa bàn Thành phố nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, cảnh giác với dịch bệnh Covid-19, ủng hộ và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.
- Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cho người dân hạn chế ra khỏi nhà, đến nơi đông người trong Tuần cao điểm phòng, chống dịch; khuyến khích người dân tự mua test, truy cập Huế-S để tra cứu hướng dẫn kỹ thuật thực hiện test nhanh kháng nguyên.
 - Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thiết kế các bản tin về phòng, chống Covid-19, bản tin hướng dẫn chỉ dẫn để truyền thông về tuần cao điểm tầm soát Covid-19 để truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội.
   5. Công an Thành phố
 Tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp với lực lượng y tế tiến hành truy vết triệt để, nhằm phát hiện các trường hợp f0, f1...tại cộng đồng.
    6. Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố:
Tham mưu UBND Thành phố bố trí nguồn kinh phí mua test hỗ trợ cho UBND các phường, xã phục vụ Tuần cao điểm tầm soát Covid-19.
   7. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố:
 - Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Tuần cao điểm tầm soát Covid-19 trên địa bàn Thành phố.
 - Tăng cường tuyên truyền cho người dân, công chức, viên chức, tiểu thương... hiểu rõ về tầm quan trọng của tuần cao điểm Tầm soát Covid-19; Hướng dẫn truy cập Huế-S để tra cứu hướng dẫn kỹ thuật thực hiện test nhanh kháng nguyên.
 - Hạn chế tổ chức các cuộc họp tập trung đông người không cần thiết.
 - Các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức xét nghiệm tầm soát virus SARS-Cov2 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Kinh phí thực hiện việc xét nghiệm do đơn vị tự chi trả.
   8. Đề nghị UBMTTQVN và các Hội đoàn thể:
  Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, hội viên thuộc các hội, đoàn thể Thành phố ra quân giúp dân tăng cường ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch Covid-19 và các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn việc tự lấy mẫu test nhanh Covid-19 tại nhà, phổ biến các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị, cơ sở.
   IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
 - Các phường, xã báo cáo tiến độ test nhanh Covid-19 theo từng tổ dân phố về Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố qua Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố vào lúc 12 giờ 00 và 18 giờ 00 hàng ngày cho đến khi kết thúc tuần cao điểm.
 - Trung tâm y tế Thành phố báo cáo tiến độ test nhanh Covid-19 tại các vùng trọng điểm về Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố qua Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố vào lúc 12 giờ 00 và 18 giờ 00 hàng ngày để theo dõi, đánh giá chỉ đạo cho đến khi kết thúc tuần cao điểm.
   Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và phân công tại Kế hoạch này khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh những khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Trung tâm y tế Thành phố - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo Thành phố xem xét, chỉ đạo. Kết thúc Tuần cao điểm tầm soát Covid-19, các cơ quan, đơn vị, địa phương có báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo Thành phố trước ngày 07/12/2021.
   Phân công các thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố theo dõi tiến độ triển khai thực hiện Tuần cao điểm tầm soát Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch 7858 ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>