Ban Thường vụ Thành ủy Huế họp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án trên địa bàn
22/09/2021 4:24:41 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 22/9/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Huế họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cùng dự có các thành viên của Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố, đại diện lãnh đạo của phòng chuyên môn của UBND Thành phố. Chủ trì buổi họp do đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố.
   Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Phan Thiên Định đặt vấn đề việc triển khai tiến độ di dời, bàn giao mặt bằng, hỗ trợ chính sách,… của các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố phải thực sự quyết tâm, nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, nhất là công việc giải ngân vốn của Dự án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế, các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời đề xuất tháo gỡ các vướng mắc, tranh thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố trong việc đôn đốc các địa phương.
   Tại phiên làm việc, các đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện các dự án, thẳng thắn trao đổi các vướng mắc, khó khăn trong công tác triển khai.
   Kết luận tại phiên làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh các đơn vị tập trung giải ngân vốn, tham mưu lãnh đạo Thành phố để phối hợp với các sở, ngành cấp Tỉnh có phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ di dời, bàn giao mặt bằng, hỗ trợ chính sách… thực hiện các dự án, đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo phân công các đồng chí Thường vụ Thành ủy theo dõi, đôn đốc đối với các dự án cụ thể.
Văn phòng Thành ủy Huế