Đôn đốc, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
23/02/2024 4:25:35 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 22/02/2024, UBND thành phố Huế ban hành Công săn số 1440/UBND-TH về đôn đốc, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
   Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; Chủ tịch UBND 36 phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn và nhiệm vụ được phân công theo dõi, có trách nhiệm quán triệt, khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 16/02/2024 của UBND Tỉnh. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thành phố thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết. Không tổ chức các hoạt động du xuân, chúc Tết làm ảnh hưởng đến công việc.
   UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho Phòng Quản lý Đô thị chủ trì tham mưu, đề xuất UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu, làm cơ sở kêu gọi đầu tư các dự án và hoàn thành Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố rà soát các phương án phân luồng giao thông trên địa bàn, nhất là tại các khu vực trung tâm, nơi tập trung mật độ phương tiện tham gia giao thông, các địa điểm tham quan, đường đến các cơ sở di tích, tín ngưỡng…
   Cũng tại Công văn này, UBND Thành phố yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch lễ hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, UBND các phường, xã tăng cường thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến các thành tựu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nhất là chủ trương triển khai Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; Đề án chia tách đơn vị hành chính cấp huyện và sáp nhập các phường, xã thuộc thành phố để cử tri và nhân dân biết, hưởng ứng.
   Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, UBND Thành phố giao trách nhiệm cho Công an thành phố chủ trì tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội như tín dụng đen, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Cùng với đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chở hàng hoá quá tải trọng.
   Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc quán triệt đến các tổ chức, các nhân trực thuộc các nội dung chỉ đạo tại Công văn này.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)