Trong quý I năm 2023, gần 60 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã được giải ngân kịp thời đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Huế
24/03/2023 4:22:18 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Những năm qua, nguồn vốn vay ưu đãi từ các chương trình tín dụng cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Thừa Thiên Huế luôn đồng hành đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống... Đồng vốn NHCSXH không ngại khó, ngại khổ, vươn tới mọi vùng miền xa xôi, đến tận làng, thôn, xã... làm “Bà đỡ” giúp hàng nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, tạo thêm việc làm... từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.
   NHCSXH (Hội sở tỉnh) góp phần cùng với địa phương Đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố Huế
   Trong quý I năm 2023, với nguồn vốn thu hồi được, nguồn vốn được chuyển từ Ngân sách sách Thành phố sang và nguồn vốn mới tăng trưởng được Trung ương tạm giao giao ngay từ những ngày đầu năm, NHCSXH chủ động phối hợp với Chính quyền địa phương các phường, xã và Hội đoàn thể nhận ủy thác đã giải ngân gần 60 tỷ đồng cho gần 1.300 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn Thành phố.
   Một trong những hộ gia đình nghèo đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ từ chương trình cho vay hộ nghèo như hộ gia đình bà Trương Thị Ái, Tổ 7 phường Thủy Xuân được bình xét vay với số tiền 40 triệu đồng để đầu tư thêm máy móc phát triển nghề làm hương; Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hà, tổ 15 phường Tây Lộc được bình xét cho vay với số tiền là 50 triệu đồng để mua thêm máy, vật liệu gia công hàng may mặc...Bên cạnh những hộ nghèo, nhiều lao động của các hộ gia đình chưa có việc làm hoặc cần vốn đầu tư mở rộng sản xuất cũng được tiếp cận nguồn vốn chính sách ưu đãi như bà Nguyễn Thị Thảo Hiền, Tổ Tây Trì Nhơn phường Phú Thượng được bình xét vay từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm với số tiền là 50 triệu đồng để đầu tư máy móc phát triển nghề trồng rau sạch; ông Nguyễn Văn Quí, Tổ 9 phường Phường Đúc được bình xét vay vốn số tiền là 50 triệu đồng để đầu tư mua máy sản xuất các mặt hàng từ đồng..và còn nhiều hộ vay khác. Các hộ sau khi được đầu tư vốn đã sử dụng đúng mục đích và làm ăn có hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ và tích lũy cho gia đình. Mặc dù nguồn vốn được đầu tư không lớn nhưng với đại đa số người dân trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, với phương thức làm ăn hộ gia đình quy mô nhỏ thì với nguồn vốn này đã tháo gỡ rất nhiều cho người dân có cơ hội để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, tăng tích lũy, tránh xa với tín dụng đen, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.
   Đến thời điểm hiện nay, với 7 chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện trên địa bàn Thành phố, tổng dư nợ đạt hơn 705 tỷ đồng, với gần 22 nghìn hộ đang còn dư nợ. Trong thời gian tới, NHCSXH (Hội sở tỉnh) tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các phường, xã thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, góp phần đưa chất lượng của tín dụng chính sách trên địa bàn ngày càng tiếp tục được nâng cao theo hướng ổn định, mang tính bền vững. Thực hiện tốt công tác thu hồi nợ và huy động nguồn lực tại địa phương để cho vay, đảm bảo cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách không thiếu vốn để phát triển, sản xuất, kinh doanh.
Ngân hàng Chính sách Xã hội - Hội Sở tỉnh