Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023 với Chủ đề: “Hạnh phúc cho mọi người”
01/03/2023 11:12:48 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 24/02/2023, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1099/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2023.
   Theo đó, Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023 với chủ đề: “Hạnh phúc cho mọi người” với các khẩu hiệu tuyên truyền chính như: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3; Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc;  Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên.
   Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc từ ngày 01/3/2023 đến 30/3/2023, tập trung cao điểm từ ngày 12/3/2023 đến ngày 22/3/2023. Nội dung tuyên truyền tập trung tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề, thông điệp của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3; Tuyên truyền các chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Bên cạnh đó, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực mang lại hạnh phúc cho gia đình, người thân, cộng đồng.
   Về hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: Treo cờ thả, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, màn hình điện tử… về chủ đề và thông điệp nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc tại trụ sở cơ quan, khu vực đông dân cư, trục đường chính… Tuyên truyền qua các tin, bài trên Cổng thông tin điện tử Thành phố, Trang thông tin điện tử các phường, xã; hệ thống truyền thanh Thành phố và cơ sở. Tổ chức hội thi, triển lãm tranh, ảnh, sách về chủ đề hạnh phúc, đồng thời tổ chức lồng ghép vào các buổi sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của các loại hình câu lạc bộ ở cơ sở.
Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc; khích lệ các tổ chức, cá nhân có hoạt động thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, đồng thời qua đó tăng cường sự phối hợp các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hàng năm.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>