Thành phố Huế tiến hành khảo sát, điều chỉnh hồ sơ di tích
24/02/2023 5:32:08 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn thành phố Huế, cũng như đảm bảo tính pháp lý và khoa học của hồ sơ di tích, vừa qua Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế và UBND các phường, xã tiến hành khảo sát, thống nhất phương án điều chỉnh hồ sơ một số di tích đã được xếp hạng trên địa bàn.
   Đợt này, có 06 di tích cấp Quốc gia và cấp tỉnh thuộc các phường, xã trên địa bàn thành phố dự kiến điều chỉnh hồ sơ bao gồm: Địa điểm Trường Thanh niên tiền tuyến; Nhà thờ và Lăng mộ Nguyễn Khoa Đăng-Nguyễn Khoa Chiêm; Khu mộ và Nhà thờ ông tổ nghề Kim Hoàn;  Nhà thờ cổ nhạc; Nghĩa địa và chùa Ba Đồn; Trụ sở Tổng hội sinh viên Huế. Tại các điểm khảo sát, các bên liên quan đã thống nhất phương điều chỉnh một số nội dung hồ sơ di tích như: khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích, diện tích đất đai thuộc di tích, điều chỉnh lý lịch trên cơ sở hiện trạng, bổ sung vào hồ sơ các hiện vật, hình ảnh chưa có trong hồ sơ cũ, định vị tọa độ và đo vẽ.
   Đến nay, có 16 di tích trên địa bàn Thành phố được khảo sát, tiến hành lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh và Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 26/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai công tác điều chỉnh hồ sơ các di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thanh Loan (Phòng Văn hóa Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>