Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
03/02/2023 2:53:54 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 03/02/2023, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng để đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có đồng chí Dương Quang Bằng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các ban, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy.
   Về phía lãnh đạo Thành phố có đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban, UBKT, Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể Thành phố và phường, xã.
   Năm 2022, mặc dù tình hình kinh tế - chính trị khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường; nhưng nhờ sự quan tâm của Trung ương và Tỉnh, nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, thuận lợi được ban hành; Đảng bộ, quân và dân Thành phố đã đoàn kết, thống nhất, nắm bắt thời cơ vượt qua thách thức, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, cụ thể: thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế, tăng trưởng khá so với năm trước.
   Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, của hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở theo hướng gắn kết hơn, chia sẻ hơn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
   Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai các cơ chế, mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần hoàn thiện các tiêu chí để đưa Tỉnh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình đô thị di sản đặc thù; đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát nhiệm vụ, chủ động, quyết tâm nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng quyết tâm hoàn thành mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong năm 2023.
   Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã khen thưởng cho 79 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng” và tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.
Anh Thuần - Văn phòng Thành ủy Huế