Thành phố Huế triển khai tiêm phòng Vắc xin gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022
31/07/2022 9:40:27 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, ngày 29/7/2022, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 5629/KH-UBND về tiêm phòng Vắc xin gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022.
   Về đối tượng và loại vắc xin tiêm phòng: Đối với trâu bò sẽ tiêm vắc xin Tụ huyết trùng, Vắc xin Lở mồm long móng (LMLM). Đối với dê tiêm vắc xin Tụ huyết trùng, Vắc xin LMLM. Đối với lợn triển khai vắc xin Tam liên lợn (Tụ huyết trùng, Dịch tả, Phó thương hàn); vắc xin E.coli và kháng thể E.coli phòng bệnh tiêu chảy, phù đầu cho đàn lợn; vắc xin LMLM: Tiêm cho đàn lợn nái, đực giống. Đối với gia cầm: Gà: Vắc xin Cúm, Newcastle, Lasota, Tụ huyết trùng, Gumboro, Đậu; Vịt: Vắc xin Cúm, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng; Chim cút: Vắc xin Cúm, Newcastle.kkollo.
   Kế hoạch đã đề ra mục tiêu tiêm phòng 100% số gia súc, gia cầm (GSGC) trong diện tiêm, qua đó tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm. Thời gian triển khai tiêm phòng từ ngày 30/7/2022 đến 30/9/2022 tiêm đại trà vắc xin Tam liên lợn, các loại vắc xin gia cầm và tiêm bổ sung vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò. Sau đó hàng tháng, triển khai tiêm bổ sung đối với các loại vắc xin trên. Trong tháng 11, tháng 12 năm 2022 sẽ tiêm vắc xin lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, lợn nái, đực giống.    
    Để công tác tiêm phòng vắc xin đạt kết quả cao, UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2021 - 2025 của UBND thành phố.
   Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các ban, ngành, đoàn thể để nâng cao nhận thức người dân về lợi ích của việc tiêm phòng và quy định tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm. Đồng thời, tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch tiêm phòng của các phường, xã, đôn đốc thực hiện tốt công tác tiêm phòng vụ Thu 2022.
   Việc Thành phố triển khai tiêm phòng vắc xin gia súc gia cầm được xem là giải pháp phòng bệnh tốt nhất cho đàn gia súc, gia cầm, qua đó tạo miễn dịch chủ động, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh phát sinh, lây lan, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn trong thời tiết giao mùa. 
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)