Thành phố Huế dự kiến hỗ trợ về nhà ở cho 58 hộ gia đình thuộc hộ nghèo, trong đó có 6 nhà xây dựng mới và 52 nhà sửa chữa trong năm 2022
25/05/2022 5:24:35 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Nhằm mục đích trợ giúp các hộ gia đình thuộc hộ nghèo chưa có nhà ở kiên cố trên địa bàn xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch 3530/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022 về hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo năm 2022.
   Trong những năm qua, với sự quan tâm của Tỉnh và Thành phố, công tác đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ nghèo được chính quyền thành phố tập trung chỉ đạo. Cùng với nhu cầu về đào tạo lao động, dạy nghề, hỗ trợ việc làm; việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo chưa có nhà ở là nhu cầu cấp thiết, cần sớm triển khai thực hiện nhằm ổn định đời sống, động viên người dân từng bước vươn lên thoát nghèo,
   Theo Kế hoạch của UBND thành phố, định mức hỗ trợ sẽ là 30.000.000 đồng/nhà xây mới; 15.000.000 đồng/nhà sửa chữa. Đối với quy định về thiết kế nhà, UBND các xã, phường phối hợp với hộ gia đình lựa chọn thiết kế, diện tích, kết cấu để xây dựng phù hợp với đặc điểm địa phương và điều kiện quỹ đất và kinh phí; Kết cấu nhà phải kiên cố, đảm bảo sử dụng tối thiểu 15 năm trong điều kiện bình thường, có gác lửng để làm nơi chống lụt (nếu cần).
   Với quyết tâm của hệ thống chính trị, Thành phố phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng trước ngày 30/11/2022.
Ngọc Khứ
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>