Thành phố Huế chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng Dân quân Tự vệ
21/11/2021 11:33:18 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Những năm qua, công tác phát triển Đảng trong lực lượng Dân quân Tự vệ (DQTV) luôn được cấp ủy các cấp trên địa bàn Thành phố Huế quan tâm thực hiện, góp phần xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, nâng cao chất lượng chính trị, năng lực chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương.
 Lễ kết nạp đảng viên mới ở Chi bộ Quân sự Đảng bộ Phường Phú Hậu
 
   Xác định Dân quân Tự vệ (DQTV) là lực lượng chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, vì vậy thời gian qua, công tác phát triển đảng trong lực lượng này luôn được các cấp ủy, chính quyền các cấp ở thành phố Huế quan tâm thực hiện. Thông qua công tác bồi dưỡng, kết nạp, số lượng, chất lượng đảng viên trong lực lượng DQTV ngày càng được nâng lên.
   Đồng chí Trần Văn Phương, Bí thư Đảng ủy phường Phú Hậu cho biết: Hàng năm thông qua các đợt huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, giáo dục pháp Luật, trong công tác giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia công tác đoàn ở địa phương... đặc biệt thời gian qua trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng là cơ sở thực tiễn để phát hiện, giới thiệu những cán bộ, chiến sĩ DQTV ưu tú tạo nguồn phát triển đảng.
   Ngay từ đầu năm, Đảng ủy - Ban CHQS thành phố đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy các phường để rà soát, giao chỉ tiêu bồi dưỡng, kết nạp đảng đến từng chi bộ quân sự, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giao nhiệm vụ thử thách cho quần chúng ưu tú là các cán bộ chiến sĩ DQTV thông qua các hoạt động đoàn thể và thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.
   Hiện 36 xã, phường Thành phố Huế đều đã có chi bộ quân sự, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV trên 30%. Nhờ vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV được nâng cao, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương ngày càng vững mạnh. Các đảng viên trong lực lượng DQTV đã trở thành những hạt nhân nòng cốt, luôn ý thức, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.
Lễ kết nạp đảng viên mới ở Chi bộ Quân sự Đảng bộ Phường An Đông
 
   Đồng chí Trung tá Trần Văn Thường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết thêm: Để đạt được kết quả trên, Đảng ủy - Ban CHQS thành phố đã làm tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn cho cấp ủy, chính quyền các cấp tuyển chọn thanh niên vào DQTV, nắm chắc nguồn thanh niên sau khi xuất ngũ trở về địa phương. Hàng năm tham mưu cho Thành ủy, phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố mở các lớp nhận thức về Đảng cho cán bộ, chiến sĩ, DQTV, DBĐV, nhất là trước khi nhập ngũ. Thông qua các hoạt động thực tiễn để phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng.
   Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV hơn nữa, thời gian tới Đảng ủy - Ban CHQS Thành phố sẽ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các các xã, phường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng về công tác xây dựng lực lượng DQTV. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Ban CHQS 36 xã, phường chú trọng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV trong tình hình mới. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức, nội dung hoạt động thực tiễn để thử thách, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ DQTV trong quá trình tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương.
   Công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV trên địa bàn thành phố Huế thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố, lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương. Đồng thời quán triệt và thực hiện nghiêm túc Công văn số 137-CV/ĐU, ngày 09/6/2021 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về việc khen thưởng đảng viên, xét kết nạp đảng viên mới trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến đầu./.
Trung tá Trần Dũng - Chính trị viên Phó Ban CHQS TP Huế