Thực hiện hiệu quả công tác chính sách hậu phương Quân đội là động lực thúc đẩy cán bộ chiến sỹ LLVT Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương
21/11/2021 11:24:21 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, Lực lượng vũ trang Thành phố Huế triễn khai nhiều hoạt động thiết thực về công tác chính sách hậu phương Quân đội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021.
   Lãnh đạo các địa phương ở TP Huế gặp gỡ, tặng quà và giao nhiệm vụ DQTV trước khi đi thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung phòng chống covid 19
 
   Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân, cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước thì công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác chính sách hậu phương Quân đội luôn được Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Huế quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với nhiều nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần động viên, cải thiện cuộc sống đối với các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng cũng như: Thân nhân gia đình cán bộ cơ quan, cán bộ chiến sỹ DQTV, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ quan trong tình hình mới.
     Thời gian qua Ban CHQS Thành phố đã triển khai cơ sở thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm, tặng quà đối tượng chính sách và người có công với cách mạng nhân các dịp lễ, Tết. Hỗ trợ xây dựng mới 01 nhà đồng đội và sữa chữa 01 nhà cán bộ DQTV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp tham mưu, hướng dẫn Ban CHQS phường An Đông, Đoàn thanh niên phường đảm nhận chăm sóc tu sửa, tôn tạo bia ghi danh liệt sĩ phường và tổ chức thăm khám cho Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; Tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ tích cực đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Quốc phòng... Công tác phối hợp tìm kiếm, thông tin hài cốt liệt sĩ được tiến hành tích cực hiệu quả. Thực tế cho thấy, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và công tác chính sách hậu phương Quân đội trong lực lượng vũ trang Thành phố luôn có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tham gia, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
   Cùng với đó các chế độ chính sách đối với gia đình quân nhân tại ngũ cũng luôn được chăm lo, thực hiện ngày càng tốt hơn và không ngừng được hoàn thiện, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp với Liên đoàn lao động Thành phố, các cơ quan, ngành địa phương hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ. Việc thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà nhân dịp các ngày lễ, Tết. Điều đó không chỉ góp phần động viên tinh thần, nâng cao đời sống cho các đối tượng chính sách, gia đình quân nhân mà còn là động lực to lớn, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, tích cực tham gia công tác phòng chống dịch covid -19 ở địa phương cũng như tham gia huấn luyện, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao.     
Hội nghị giao ban công tác và triển khai thực hiện quy chế phối hợp công tác chính sách hậu phương quân đội
 
   Với những hoạt động tích cực hiệu quả đó, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và công tác chính sách hậu phương trong Quân đội của LLVT Thành phố đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.
   Đồng chí Trung tá Trần Văn Thường, Chính trị viên Ban CHQS Thành phố cho biết thêm, để tiếp tục thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác chính sách và chính sách hậu phương trong Quân đội trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp như:Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện pháp luật nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân Tự vệ hiện hành. 
   Tích cực thông tin tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, Quân đội; thấy được sự hy sinh anh dũng, những cống hiến và đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; mục đích, ý nghĩa và kết quả hoạt động của công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác chính sách hậu phương trong Quân đội. 
   Các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành, bảo đảm tính liên tục, đa dạng, phong phú; coi trọng hình thức giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các hoạt động nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương v.v.
   Trên cơ sở kế hoạch đã xác định, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần bám sát thực tiễn để có các giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể, linh hoạt, phù hợp với sự phát triển của địa phương, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới; Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng trong hệ thống chính trị và vận động quần chúng nhân dân cùng phối hợp thực hiện. 
   Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác chính sách hậu phương Quân đội; Quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu... về công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Chủ động phối hợp khai thác các nguồn lực, nghiên cứu, đề xuất, tổ chức thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Thực hiện hiệu quả công tác chính sách hậu phương Quân đội là động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương hàng năm.
Trung tá Trần Dũng - Chính trị viên Phó Ban CHQS TP Huế